Od osnivanja agencije za nas su klijenti na prvom mestu. Sve nase aktivnosti prilagodjene su tako da zadovolje potrebe klijenta od osnivanja firme pa tokom celog njegovog postojanja u skoro svim segmentima poslovanja. Pred Vama je svet modernog poslovanja, iza nas je dugogodisnje iskustvo. Nudimo Vam usluge po najvišim standardima uz primenu savremenih metoda u potpunosti uskladjenih sa zakonskim normama. Zbog smanjenja broja zaposlenih u svetu modernog poslovanja neophodan Vam je neko koga možete kontaktirati u svako doba, neko kome se mozete obratiti telefonom, e-mailom, faxom… Lepeza usluga agencije Euro data je mnogo kompleksnija od usluga jedne knjigovodstvene agencije.

 

Usluge koje Vam pružamo onda kada Vi to poželite su sledeće:

 • Osnivanje preduzeća i registracija radnje;
 • Usluga računovodstva je osnovna, bazna usluga agencije;
 • Obračun zarada, bolovanja i drugih oporezivih isplata;
 • Platni promet, banke, E-banking po želji korisnika;
 • Prijava i odjava radnika;
 • Kurirska služba, Poreska uprava, obilasci;
 • Izrada biznis planova, start-up i investicionih kredita;
 • Konsalting;
 • Zastupanje pred inspekcijskim organima;
 • Cenovnik;

 

Osnivanje preduzeća i registracija radnje

 

Obuhvata kompletnu uslugu savetovanja tokom celog postupka osnivanja. Ukoliko ste odlučili da započnete sopstveni biznis mi ćemo Vam otkoloniti sve dileme: da li osnovati preduzeće ili radnju, šta je potrebno od dokumentacije, koliko to košta, koliko traje osnivanje, sta posle. Mi smo tu da Vam objasnimo postupak osnivanja firme, kao i spisak troškova koji će Vas pratiti u osnivanju kao i obaveze koje proističu iz tako osnovane firme.

 

Usluge osnivanja i registracija radnje podrazumeva sledeće aktivnosti:

 • Otklanjanje pomenutih dilema i informisanje o fiksnim troskovima poslovanja;
 • Osnivački akt za preduzeća, izrada i overa u sudu;
 • Ishodovanje rešenja Agencije za privredne registre;
 • Ishodovanje PIB-a;
 • Izrada pečata;
 • Otvaranje tekućeg racuna u poslovnoj banci;
 • Podnosenje Poreskoj upravi  PPDG-1 za radnje, odnosno PDP za predzeća;
 • Prijava početka rada inspekciji rada;

Rešenje od Agencije za privredne registre i PIB možete očekivitati već za sedam radnih dana, a pečat dobijate istog dana nakon preuzimanja rešenja.

Poslovnu banku kod koje će klijent otvoriti tekući račun sam bira,  na osnovu svojih interesa, a agencija podržava saradnju sa svim bankama u gradu – ne pravi razliku među bankama.

Fiskalizacija kase, ako spadate u one koji je moraju imati, sledi nakon završetka registracije. Knjigovodstvene usluge koje Vam nudi agencija “Eurodata” započinju podnošenjem poreske prijave Poreskoj upravi, eventualno evidentiranjem za PDV i prijavom radnika.