Svaka promena zaposlenih, prijava, odjava, takođe je usluga u našoj ponudi. Samo recite koga želite prijaviti ili odjaviti i sve ostalo je naša briga. Radna knjižica se dobija na ruke i ne morate maknuti iz firme da bi sve ovo bilo obavljeno.

Takodje, agencija Euro data pravovremeno izvršava i celokupan posao u Zavodu za socijalno i zdravstveno osiguranje vezan za kadrove, što podrazumeva sledeće poslove:

  • izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično;
  • prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika, u Fondu PIO- obrasci M-1 i M-1/SP;
  • izrada rešenja o godišnjim odmorima, dopustima radnika i slično;
  • izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično;
  • upis plata za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO; upis staža zaposlenim u preduzećima – izrada M-4 obrasca;
  • pravljenje novih i overavanje postojećih zdravstvenih knjižica.