Obuhvata kompletnu uslugu savetovanja tokom celog postupka osnivanja. Ukoliko ste odlučili da započnete sopstveni biznis mi ćemo Vam otkoloniti sve dileme: da li osnovati preduzeće ili radnju, šta je potrebno od dokumentacije, koliko to košta, koliko traje osnivanje, sta posle. Mi smo tu da Vam objasnimo postupak osnivanja firme, kao i spisak troškova koji će Vas pratiti u osnivanju kao i obaveze koje proističu iz tako osnovane firme.

Usluge osnivanja i registracija radnje podrazumeva sledeće aktivnosti:

  • Otklanjanje pomenutih dilema i informisanje o fiksnim troskovima poslovanja;
  • Osnivački akt za preduzeća, izrada i overa u sudu;
  • Ishodovanje rešenja Agencije za privredne registre;
  • Ishodovanje PIB-a;
  • Izrada pečata;
  • Otvaranje tekućeg racuna u poslovnoj banci;
  • Podnosenje Poreskoj upravi  PPDG-1 za radnje, odnosno PDP za predzeća;
  • Prijava početka rada inspekciji rada;

Rešenje od Agencije za privredne registre i PIB možete očekivitati već za sedam radnih dana, a pečat dobijate istog dana nakon preuzimanja rešenja.

Poslovnu banku kod koje će klijent otvoriti tekući račun sam bira,  na osnovu svojih interesa, a agencija podržava saradnju sa svim bankama u gradu – ne pravi razliku među bankama.

Fiskalizacija kase, ako spadate u one koji je moraju imati, sledi nakon završetka registracije. Knjigovodstvene usluge koje Vam nudi agencija “Eurodata” započinju podnošenjem poreske prijave Poreskoj upravi, eventualno evidentiranjem za PDV i prijavom radnika.