U današnjim turbulentnim uslovima poslovanja, kada se preduzeća suočavaju sa mnogobrojnim preprekama na putu uspešnog poslovanja, država putem odobravanja kredita, podstiče razvoj preduzetništva. Njen osnovni cilj je ublažavanje negativnih posledica svetske ekonomske krize i smanjenje rastuće nezaposlenosti.

Naša agencija pruža kompletnu uslugu pri izradi biznis planova, zainteresovanim potencijalnim klijentima, koji žele da otpočnu sopstveni biznis, kao i onima koji žele da diverzifikuju svoje poslovanje.

Osim što pruža sve potrebne informacije u vezi dokumentacije i uslova za dobijanje start-up i investicionih kredita, agencija vrši izradu kompletnih elaborata.

Deo ovih poslova obavljamo samostalno, a deo sa saradnicima iz Fonda za razvoj Srbije.